Anasayfa /  Acente

Acente

Tescil

Yabancı bayraklı yatların KDV (%18), ÖTV (%8)'den muaf olması avantajını sağlıyor olması nedeni ile birçok yat sahibi yatlarını yabancı ülkelerdeki otoritelere kayıt ve tescil yaptırmak sureti ile yatlarına yabancı bayrak çekmeyi tercih etmektedir. Siz de bu yat sahiplerinden biri iseniz kayıt ve tescil işlemleri için gerekli bilgileri bu bölümde bulabilir danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Türk Bayrağına Geçiş

Türk Sahipli Yabancı Bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçişi için ithaline izin veren tebliğ ile beraber Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra, %18 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV)yi %1 indiren Bakanlar Kurulu kararıyla 01.12.2009 tarihine kadar 1.237 tekne Türk Bayrağına geçmiş bulunmaktadır. Bu süre zarfında işlemlerini tamamlayamayan tekne sahipleri ve Türk Bayrağına geçmek isteyen diğer tekne sahipleri için sürenin uzatılması gündemdedir ve bu hususta Denizcilik Müsteşarlığının görüşmeleri devam etmektedir.

Yabancı Bayrak Tescil

Yabancı bayraklı yatların KDV (%18), ÖTV (%8)'den muaf olması avantajını sağlıyor olması nedeni ile birçok yat sahibi yatlarını yabancı ülkelerdeki otoritelere kayıt ve tescil yaptırmak sureti ile yatlarına yabancı bayrak çekmeyi tercih etmektedir. Siz de bu yat sahiplerinden biri iseniz kayıt ve tescil işlemleri için gerekli bilgileri bu bölümde bulabilir danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Amerikan Bayrak Tescili

Motor yat veya yelkenli yatların Delaware Eyaletinde kurulan Amerikan şirketi üzerine kayıtları yapılabilmektedir.

Delaware eyaleti kayıt ve tescil kolaylığının yanı sıra düşük ücretleri nedeni ile en çok tercih edilen otoritedir.

Gerekli belgeler

- Başvuru Formu

- Alternatifli Şirket İsimleri Formu

- Kimlik Fotokopisi

- Şirket Kurucusunun İletişim Bilgileri (Adres-Telefon-Email)

- Yeni Tekne için Yapım Sertifikası(Builder Certificate)

- 2. El tekne için Onaylı Satış Belgesi

- 2. El tekne için önceki Yat Kaydının silindiğini gösterir belge

- Tescil Ücreti

ingiliz Bayrak Tescili

Birleşik Krallık Virgin Adalarında şirket kurulması ve kurulan bu şirket üzerine yat kaydının yapılması ile söz konusu yat İngiliz Ticaret Filosunun bayrağını (Red Ensign) çekmeye hak kazanır.

Gerekli belgeler

Şirket Kurulumu İçin Gerekli Belgeler

- Başvuru Formu

- Alternatifli Şirket İsimleri

- Kimlik Fotokopisi

Yat Kaydı İçin

1 - YAT ADI ONAYI (Yaklaşık 4 gün)

1a - Kayıt edilmek istenilen Yat Adı

1b - Mevcut Yat Kayıt Örneği veya Yatı üreten tersane ve firma adı –adres bilgileri

1c - Mevcut kayıtlı Yat adı (var ise)

1d - Mevcut Kayıt Ülkesi (var ise)

1e - Mevcut Bağlama Limanı (var ise)

1f - Yaklaşık Tonajı

1g - Motor Tipi

1h - Kullanma Amacı (özel-balıkçılık-ticari vs)

1i - Kayıt edilmek istenilen tarih

2- ÖN BAŞVURU

2a - Orijinal Yapım Sertifikası

2b - Son sahibinden yeni sahibine Onaylı Satış Sertifikası (var ise)

2c - Yeni Sahibinden BVI şirketine Onaylı Satış Sertifikası (var ise)

2d - Şirket adına Sahiplik Onay Belgesi

2e - Aşağıdaki kurumlardan birinden alınmış orijinal Ölçüm Sörvey Sertifikası

i- Llyods

ii- Amerikan Büro

iii- Büro Veritas

iv- Alman Loydu

v- Norsk Veritas

- Sörvey Raporu

3 - SÖRVEY RAPORU

Aşağıdaki yetkilerden biri tarafından hazırlanan Sörvey Raporu

3a - İngiliz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi

3b - Yat Kayıt Loydu Yetkilisi

3c - İngiliz Gümrük Yetkilisi

3d - İngiliz Konsolosu veya Konsolos Yardımcısı

4 - KAYIT

4a - Mevcut Yat Kayıt Belgesinin Silindiğini Gösterir Belge

4b - Kayıt için Vekaletname

4c - Satış Sertifikası

Vanuatu Bayrak Tescili

Birleşmiş Milletlerin ve İngiliz Topluluklarının bir üyesi olan Vanuatu Cumhuriyeti birçok ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerinde ayrıcalıklara sahip olmasından kaynaklı bayrağını taşıyan yatlar dünyanın her yerinde dostça karşılanır. Vanuatu bayrağını taşıyan özel yatlar, Vanuatu Cumhuriyeti’nin deniz hukuku kanunlarına tabiidir. Motor yat veya yat Vanuatu Uluslararası şirketi üzerine kayıt yapılabilmektedir.

Gerekli belgeler

1 -Başvuru Formu

2 - Dilekçe

3 - Onaylı sahiplik belgesi

4 - Yat Kayıt Belgesinin aslı gibidir kopyası (var ise)

5 - Denize elverişlilik belgesi veya geçerli makamlardan alınmış Sörvey Raporu

6 - Yat Sigortası Örneği

7 - Pruvadan Kıça doğru ve Sancak Omuzluktan Pruvaya doğru çekilmiş 2 adet 4x8 inch fotoğraf

8 - Tescil Ücreti

Transitlog Yenileme

Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı teknelerin her sene transitlog yenilemesi, 5 yılda bir kez de yurt dışına giriş çıkış yapması gerekmektedir. Bu işlemlerinizin takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Amatör Denizci Yenileme

Amatör Denizci belgelerimiz cepte... Amatör denizci belgelerinizi henüz yenilemediyseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gerekli belgeler:

- Dilekçe

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf

- Eski Amatör Denizci Belgenizin Orijinali

- İşlem ücreti

KMT Yenileme

Kısa Mesafe Telsiz ehliyetlerimiz cepte... Amatör denizci belgelerinin yanı sıra KMT belgelerinin de formatı yenilendi. KMT ehliyetinizi henüz yenilemediyseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gerekli belgeler:

- Dilekçe

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf

- Eski Kısa Mesafe Telsiz Ehliyetinizin Orijinali

- Sağlık Raporu (eğer Amatör denizci belgeniz yoksa)

- Adli Sicil Kaydı (eğer Amatör denizci belgeniz yoksa)

- İşlem Ücreti

Telsiz İşlemleri

Telsiz cihazı bulunduran her yüzer su aracının Gemi İstasyonu Ruhsatnamesi/Telsiz Ruhsatı bulundurmak zorundadır. Biz telsiz ruhsatınızın çıkartılması, çağrı işaretinizin alınması gibi konularda da yanınızdayız.

Liman Giriş-Çıkış Hizm.

Yabancı bayraklı teknelerin hangi limandan hangi limana gittiğini ve kimlerle seyrettiğini gösteren Transitlog bulundurması gerekmektedir. Transitlog doldurulması, yetkili otoritelerce onaylanması işlemleri için danışmanlık ve takip hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

İhracat İşlemleri

Yurt dışına satılan Türk Bayraklı deniz Araçlarının Gümrük ve Çıkış İşlemleri, Liman ve Telsiz Kapatma İşlemleri, Liman ve Noter Satış İşlemleri konusunda danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

İthalat İşlemleri

Yurt dışından satın alınan Deniz Aracının Gümrük ve Liman Tescil İşlemleri konusunda danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Bağlama Kütüğü Kayıt

6 Mayıs 2009 tarihili kanun hükmünde kararname ile Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenlerinin Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirmesi zorunlu hale getirilmiştir.Kayıt işlemlerinizin yanı sıra tekne alım satım işlemlerinizi sizin adınıza profesyonel ekibimiz takip edebilir.

2011 yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnameleri harçlarına 2010 Yılı bağlama kütük harçlarına göre %7.7 oranında artış yapılmıştır. 2011 Yılı Bağlama Kütük Ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak olan harçlar söz konusu aracın boyuna göre değişiklik göstermektedir