Anasayfa /  ADB - Amatör Denizcilik Sınav Soruları ve Cevapları

ADB - Amatör Denizcilik Sınav Soruları ve Cevapları

ADB Tekne Kısımları ve Terimler

     

   

1. Tekne iskeletinin altında bulunan ve bastan kıça uzanan, üzerine diger bütün elemanların insa edildigi temel yapı elemanı nedir?

Omurga

 

2.Teknede “Omurga” nedir?

Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

 

3. Karşılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirislerine ne ad verilir?

Kemere

 

4. Teknede “Kemere” nedir?

Karsılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

 

5. Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?

Bodoslama

 

6. Teknede “Bodoslama” nedir?

Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

 

7. Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara ne denir?

Posta

 

8. Teknede “Posta” nedir?

Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara posta denir.

 

9. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir?

Dümen palası

 

10. Teknede “Dümen Palası” nedir?

Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya dümen palası denir.

 

11. Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası nedir?

Küpeste

 

12. Teknede “Küpeste” nedir?

Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası küpeste denir.

 

13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına ne ad verilir?

Borda

 

14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıkısmına borda denir.

 

15. Teknenin su altında kalan dıs kısmına ne ad verilir?

Karina

 

16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?

Teknenin su altında kalan dıkısmına karina denir.

 

17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?

Sintine

 

18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?

Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

 

19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?

Alabanda

 

20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.

 

21. Teknenin bel kemigi, temel yapı elemanı asagıdakilerden hangisidir?

Omurga

 

22. Teknede su yag vb. sıvıların biriktigi, teknenin iç tabanı neresidir?

Sintine

 

23. Dümen palasını kontrol eden parça asagıdakilerden hangisidir?

Dümen veya yeke

 

26. Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?

Fora

 

27. “Fora” komutunun anlamı nedir?

Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

 

28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?

Toka

 

29. “Toka” komutunun anlamı nedir?

Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.

 

30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut nedir?

Laçka

 

31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?

Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut laçkadır.

 

32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut nedir?

Volta

 

33. “Volta” komutunun anlamı nedir?

Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut voltadır.

 

34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut nedir?

Arya

 

35. “Arya” komutunun anlamı nedir?

Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiyelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut aryadır.

 

36. Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?

Hisa

 

37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?

Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

 

38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?

Vira

 

39. “Vira” komutunun anlamı nedir?

Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.

 

40. Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut nedir?

Mayna

 

41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?

Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut maynadır.

 

42. “Aborda” olmak nedir?

Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına aborda denir.

 

43. Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına ne denir?

Aborda

 

44. Alargada olmak nedir?

Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

 

45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?

Alarga

 

46. Usturmaça nedir?

Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıbalon veya silindirseklindeki yastıklara usturmaça denir.

 

47. Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindir seklindeki yastıklara ne ad verilir?

Usturmaça

 

48. Avara olmak nedir ?

Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına avara olmak denir.

 

49. Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına ne denir?

Avara

 

50. Alabora olmak nedir ?

Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

 

51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?

Alabora

 

52. Kemere hattı nedir?

Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.

 

53. Pupa-Pruva dogrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?

90 derece

 

54. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

Sancak

 

55. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

İskele Basomuzluk

 

56. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

Sancak Kıçomuzluk

 

57. Teknenin rüzgarın geldigi tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir?

Rüzgarüstü

 

58. Teknede rüzgarın geldigi tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir_?

Rüzgaraltı

 

59. Bir teknenin pupası neresidir?

Teknenin arka yönü, arkası

 

60. Bir teknenin pruvası neresidir?

Teknenin ön yönü, önü

 

61. Pupa yönüne bakıldıgında teknenin iskele tarafı neresidir?

Sag

 

62. Pruva yönüne bakıldıgında teknenin sancak tarafı neresidir?

Sag

 

63. Teknenin bas ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köselere ne denir?

Omuzluk

 

64. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baska bir yere gidebilmek için ne yapar?

Avara

 

65 Asagıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?

Aborda

 

66. Neta terimi asagıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder?

 

67. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?

Arma

 

68. Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz …. ne ad verilir?

Lumboz

 

69. Lumboz nedir?

Bordalara açılmıve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz pencerelere luboz denir.

 

70. Kemerelerin üstünü kaplayan ve bastan kıça uzanan alana ne ad verilir?

Güverte

 

71. Teknelerde basta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?

Irgat

 

72. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?

Güverte donanımı

73. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?

Puntel

 

74. Puntel nedir?

Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.

75, Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?

Vardevela

 

76. Vardavela nedir?

Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.

 

77. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatı nedir?

Manika

 

78. Manika nedir?

Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatıya manika denir.

79. Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?

Istralya

 

80. Istralya nedir?

Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.

 

81. Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga ne ad verilir?


çarmıh

 

82. çarmıh nedir?

Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga çarmıh denir.

 

83. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?

Iskota

 

84. Iskota nedir?

Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ıskota denir.

 

85. Mandar halatının ana islevi nedir?

Yelkeni basıp, indirmeye yarar.

 

86. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?

Mandar

 

87. Yelkenli teknelerde diregin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana dogru açan metal veya ahsap çıkıntılara ne ad verilir?

Seren

ADB - İlk Yardım

     

   

1. Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yagmurluk) taşımalıdır?

Hipotermiden korunmak için

2. Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir?

Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) giyilmelidir.

3. Kışın soğuk denizlerde denize düşen bir kazazede için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

Hipotermi

4. Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız?

çivileme

5. Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız, ne yaparsınız?

Kollar vücuda yapışık, ayakları birbirine bitişik

6. Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

Grup oluşturarak birbirine sokulmalıdır

7. Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre açığına gelinir.

8. Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır?

SART çalıştırılır

9. Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır?

Günde 2 su bardağı (50 cl)

10. Can salında bulunan deniz tutmasına karsı ilaçlar ne zaman kullanılır?

Mide bulantısı olur olmaz11. EPIRB nedir ?

Emergency Position Indicating Radio Beacon

12. Yaralanma, zehirlenme, kan şekerinin düşmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur. Bu durumdaki hasta eger kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir?

Yana yatırılmış bacaklar hafif karına bükülmüş altta kalan kolu beden doğrultusunda uzatılmış baş altta kalan kola dyanmış, üstte kalan el yanak ile kolun arasına sokulmuş pozisyonda

13. Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dışkısını kaçırıyorsa, koma durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?

Baş yana çevrilir, giyisiler gevşetilir, kolonya gibi sert kokular koklatılır

14. Temel Yasam Destegine baslanacak bilincini kaybetmiş bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır?

Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım kontrol edilir.

15. Hava yolunun açık oldugunu gördüğünüz ve nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz?

Suni solunum ile

16. Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

Suni solunum yanısıra, göğüs masajı

17. Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız?

Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına eller konur ve dakikada 60 defa uygulama yapılır

18. Tek kişi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır?

2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı

19. İki kişinin uygulayacağı Temel Yaşam Desteginde sıra nasıl olmalıdır?

1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı

20. Dört periyotluk Temel Yaşam Destegi sonunda kazazededen nabız almaya başladınız ve gözbebekleri küçülmeye başladı. Henüz solunum başlamamışsa ne yaparsınız?

Suni solunum

21. Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanır?

Sargı yaranın üstüne konur ve sararak kanayan damar basınç altına alınırBacaktaki kanamada kasıgın 1/3 içi kısmına yumrukla bastırılır, kol kanamasında koltuk altına parmakla bastırılr

22. Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok agır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular, hangi aralıklarda hangi süre gevşetirsiniz?

Kemik ile damarın sıkışması sağlanır, 20 dakika sıkılı, 5-10 saniye gevsek olarak uygulanır

23. Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir?

Oksijenli su, Bitticon, Rivanol ile temizleme yapılır

24. Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir.

Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soğuk tedavisi yararlı olabilir

25. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışsa nasıl müdahale edilir?

Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalışılmaz, bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalışılır.

26. Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

10 dakika su altında tutulur, yanık yeri steril örtülür, yutabilen hastalara bol su ve sıvı verilir.

27. Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl müdahale edilir?

Yere yatırarak alevin yayılması önlenir, üzerine su dökülür, sarılarak ateşin hava ile teması kesilir

28. Dikenli deniz canlıları ile temas edildiginde asagıda sayılan ilkyardım sekilleri hangi öncelik sırası ile uygulanmalıdır?

I- ağrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik verilmeli
II- yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli
III- diken kalmışsa sıcak kompres ile vazelin veya zeytinyağı uygulanarak atılması kolaylaştırılmalı

ADB - Halatlar ve Bağlar

 

   

1. Denizcilikte kullanılan bağların ana özelliği nedir?

İşe uygun, saglam tutan ve kolayca çözülebilir olmalarıdır.

 


2. Halatın bağ yapılan ucuna ne denir?

çıma

 


3. Bir halatın çıma’sı neresidir?

Halatın bağ yapılan ucuna çıma denir.

 


4. Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir?

Beden

 


5. Bir halatın beden’i neresidir?

Halatın yükü taşıyan kısmına beden denir.

 


6. İzbarço bağının özellikleri nelerdir?

Sıkışmaz, kaymaz ve kolayca açılır.

 


7. Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dağılmaması için, halat çımasına hangi bağın yapılması gerekir?

Piyan

 


8. Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek, yanaşma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir?

Baş – Kıç Halatı ile Pürmeçe

 


9. Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara ne ad verilir?

Koltuk halatı

 


10. Bir halat koç boynuzuna nasıl volta edilir?

Sekiz çizecek şekilde son tur ters olarak

 


11. Roda nedir?

Halatın düzgün bir şekilde sarılmasına roda denir.

 


12. Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi istenirse bağ nasıl yapılır?

Foralı

 


13. Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için ne yapılır?

Bosa yapılır

 

14. Halatların mapa gibi yerlerden kaçmamaları için yapılan bağ hangisidir?

Kropi

ADB - Meteoroloji ve Rüzgarlar

 

   

1. Atmosferin ağırlıgından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir?

1013.25 mb2. Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir?

Barometre

3. Hava tahmini için barometre okurken hangi hususa dikkat etmeliyiz?

En yayın meteroloji istasyonuna göre ayarlama yapılmalıdır

4. Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz?

Yakında ısıveren cihaz olmamalı, az sarsıntılı bir yere konulmalı, üzerine güneş ışığı gelmemelidir.

5. İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ruzgar kuvvetlidir

6. Rüzgar nasıl oluşur?

Havanın ısınması, ısınan kütlenin genişlemesine, dolayısı ile harekete geçerek yükselmesine neden olur. Ancak yükselen hava kütlesi atmosferin dışına çıkamayacağından, önce dikey sonra yatay yönde hareket eder. İşte bu noktada havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi, basıncın oluşmasına neden olur. Ancak atmosferin yaptığı basınç dünyanın her yerinde aynı değildir, çünkü; yerçekimine, sıcaklığa ve bulunulan yerin yüksekliğine bağlı olarak değişir. Bu şekilde yüksek ve alçak basınç merkezleri oluşur. Atmosferdeki yüksek basınç alanları tepelere, alçak basınç alanları ise çukurlara benzetilebilir. Hava akıcı olduğundan, çekimin etkisi altında yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru, sanki yamaçlardan akan su gibi hareket eder ve rüzgarları meydana getirir.

7. Kuzey yarı kürede, alçak basınç (siklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)?

Saatin tersi yönünde

8. Kuzey yarı kürede, yüksek basınç (antisiklon) bölgesinde rüzgar nasıl döner, (dirise eder)?

Saat yönünde

9. Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara döndügünüzde, alçak basınç merkezi nerenizde kalır?

Sol tarafın biraz ilerisinde10. Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir?

Yıldız

11. Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır?

0

12. 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Poyraz

13. Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır?

45

14. 090 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Gündoğusu

271. Gündoğusu rüzgarı hangi dereceden eser?

090

15. 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Keşişleme

16. Keşişleme hangi dereceden eser?

135

17. 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Kıble

18. Kıble rüzgarı hangi dereceden eser?

180

19. 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?

Lodos

20. Lodos hangi dereceden esen rüzgardır?

225

21. 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?

Günbatısı

22. Günbatısı hangi dereceden eser?

270

23. 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır?

Karayel

24. Karayel hangi dereceden esen rüzgardır?

315

25. Deniz melteminin özelligi nedir?

Denizden karaya doğru esen öğleden sonra rüzgarı

26. Kara Melteminin özellği nedir?

Karadan denize doğru esen sabah rüzgarı

27. Sıcak cephe yaklaşırken basınç ve sıcaklık değerleri nasıl değişir?

Basınç azalır, sıcaklık artar

28. Kuzey yarı kürede soğuk cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?

SE – E – NE – N yönünde

 

29. Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar nasıl dirise eder?

SW – W – NW – N yönünde

 

30. Cepheler hangi alanlarda oluşur?

Alçak basınç alanlarında oluşur

31. Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç hangi harfle gösterilir?

H

32. Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç hangi harfle gösterilir?

L

33. Rüzgarın hızını ve yönünü ölçen aletin adı nedir?

Anemometre

34. Basınç eğrilerinin ve cephelerin islendiği hava haritalarına ne ad verilir?

Sinoptik

35. Bofor ölçegine göre rapor edilen 5 kuvvetinde rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir?

17 – 21 Knot

36. Rüzgar, sürati 38-40 knot tespit edildiginde bofor ölçegine göre kaç kuvvetinde esmektedir?

8

37. Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz; bu haritada “A“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir?

Alçak basınç

38. Sinoptik haritada kırmızı renkli yarım daireleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?

Sıcak cephe

39. Sinoptik haritada mavi renkli üçgenleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi göstermektedir?

Soguk cephe

40. Sinoptik haritada “Y“ harfi ile gösterilmis bölgedeki hava sistemi nedir?

Yüksek basınç

41. Sinoptik haritada, Dogu Karadeniz sahilleri önünde “g” harfi görülmektedir. Anlamı nedir_

Fırtına

42. Sinoptik haritada, Karadeniz’in kuzey kıyılarında “r” harfi görülmektedir. Anlamı nedir?

Yağmur

ADB - Manevra ve Demirleme

 

   

1. Yekeli teknede yekenin ucu sancağı gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?

İskele

2. Yekeli teknede yekenin ucu iskeleyi gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?

Sancak

3. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

Sancak

4. Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

Sancak

5. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

İskele

6. Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

İskele

7. Dümenin dönmek istenen tarafa basılabildigi kadar döndürülmesi için verilen komut nedir?

Alabanda

8. Tam pruvanızda gördügünüz kayalıktan kurtulmak için dümen komutu ne olmalıdır?

Kayalıgı sancakta bırak, kayalığı iskelede bırak, iskele alabanda, sancak alabanda …

9. İki tarafı da kayalık dar bir kanaldan geçerken hangi dümen komutu yanlıştır?

Alabanda

 

10. Hangi dümen komutu iskele baş omuzlukta gördügünüz size oldukça yakın demirli bir tekne ile çatışmanıza neden olabilir?

İskele 45

11. Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin başı açılamıyorsa hangi manevrayla avara edilir?

Başı sabit tutularak kıçı rüzgarüstüne doğru açılır.

12. Eger rüzgar iskele boyunca esiyorsa iskeleye nasıl yaklasılmalıdır?

Teknenin başını rüzgara vererek

13. Tornistanda kıçı iskeleye çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.

Teknenin iskelesinden, rıhtımın sancağından

14. Tornistanda kıçı sancağa çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.

Teknenin sancağından, rıhtımın iskelesinden

"5. Başüstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komut asağıdakilerden hangisidir?

Funda demir

16. Demirlemede kullanılan “Funda Demir “ komutunun anlamı nedir?

Başüstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komuttur.

17. Demir alma işlemi sırasında başüstündeki kişi kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu hangi terimi kullanarak haber verir?

Salpa

18. Demirlemede kullanılan “Salpa“ teriminin anlamı nedir?

Demiralma işlemi sırasında basüstündeki kişi kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu bildirir.

19. Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin olduğu, durumuna ne denir?

Apiko

20. Demirlemede kullanılan “Apiko” teriminin anlamı nedir?

Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin olduğu, durumuna apiko denir.

21. Demir alma islemine başlayacaksınız, başüstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komut nedir?

Vira demir

22. Demirlemede kullanılan “ Vira “ komutunun anlamı nedir?

Demir alma işlemine başlayacaksınız, başüstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komuttur.

23. çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına ne denir?

Kaloma

24. Demirlemede kullanılan “Kaloma” teriminin anlamı nedir?

çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına kaloma denir.

25. Hareket halindeki zincirin akısının durdurulması için verilmesi gerek komut nedir?

Aganta

26. Demirlemede kullanılan “Aganta” komutunun anlamı nedir?

Hareket halindeki zincirin akışının durdurulması için verilmesi gerek komuttur.

27. Ani gerilimlerden ırgatın dislilerinin zarar görmemesi için, demir zinciri veya halatın yükünün bir halat aracılığıyla alınıp, bir koç boynuzuna veya babaya aktarma islemine ne denir?

Bosa tutmak

28. Demirlerken, yaygın bilinen ve kullanılan sekliyle, rüzgar ve akıntı teknenin ne tarafından alınmalıdır?

Baş, pruva

29. Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız. 12 m. derinlige tamamen zincir kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?

48 m

30. Uygun bir zemine normal hava sartlarında demir atacaksınız. 5 m. derinliğe tamamen halat kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?

50 m

31. çapaya bağlı 5 metre zincir ve devamında halat kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?

Derinliğin 6 katı

32. Uygun bir zemine,9 metre derinliğe ve normal hava şartlarında tamamen zincir kullanarak demir atacaksınız. Kaç metre kaloma verirsiniz?

36 m

33. çapaya bağlı sadece zincir kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?

Derinliğin 4 katı

34. çift çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının ne kadar olması tavsiye edilir?

40 derece

35. Demirlemede çapaya samandıra bağlanması niçin önerilir?

Bir takılma durumunda çapanın yerini bilmek ve çapayı kurtarmak için önerilir.

ADB - Harita, Fenerler ve Yol Hakları

 

   

1. Bir derece kaç dakikadır?

60

2. Bir derecelik enlem yayı kaç mildir?

60 mil

3. 21° 55’ N enlemi ile 22° 05’N enlemi arasındaki mesafe ne kadardır?

10 mil

4. Bir deniz mili yaklaşık kaç metredir?

1852

5. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtügünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz.ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir?

3 mil

6. 36° 45’ N ve 36° 45,5’ N enlemleri arasındaki mesafe ne kadardır?

0.5 mil, 5 gomina

7. Bir kerte kaç derecedir?

11.25

8. Güneydoğu yönü kaç kertedir?

12

9. Batı yönü kaç kertedir?

24

10. Kuzeybatı yönü kaç kertedir?

28

11. Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır?

Mil

12. Türk deniz haritalarında hangi bölge açık mavi rengin tonlarıyla gösterilmiştir?

0-10 metre derinlikler

13. Raporlarda poyrazdan estiği belirtilen rüzgar kaç kerteden eser?

4

14. Poyraz, karayel, lodos yönleri kaç derecededir?

45, 315, 225

15. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir?

Sancakta rota ile toplanır, iskele ise rotadan çıkarılır

16. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır?

0, 180, sancak 90, iskele 90 (-90)

17. Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal, mıknatıs ve elektrik devrelerinin olusturduğu manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana gelen hataya ne denir?

Deviasyon, yapay sapma

18 Her bölgedeki farklı manyetik alanlar nedeniyle bölgeden bölgeye degişen, coğrafi kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya ne denir?

Varyasyon, doğal sapma

19. Seyrettiğiniz bölgede 1997 yılı için varyasyon degeri 2°55’ E ve yılda 1’ E de gisim değeri verilmistir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006)

3 04 E

20. Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için varyasyon degeri 2°15’ E verilmi s ve yıllık 2’ W değişim olduğu belirtilmiştir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006)

1 53 E

21. Seyrettiğiniz bölgede varyasyon değeri 1°30’E Harita üzerinde çizdiğiniz rotanız (gerçek) 148°30’, deviasyon değeriniz 0’dır. Varmak istediğiniz noktaya ulaşabilmeniz için tutmanız gereken pusula rotanız ne olmalıdır?

147
Gerçekten --- Manyetige (E ise çıkart, W ise topla)

22. Harita üzerinde çizdiğiniz rota (gerçek) 312° dir. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılı için varyasyon değeri 2°05’W, yıllık degisimi ise 1’E verilmistir. Seyredeceğiniz muhtemel rotada deviasyon değeriniz 1° W dir. Pusula rotanız ne olmalıdır? (2005)

315

23. Haritada çizdiginiz rota (gerçek) 215° dir. Bulunduğunuz bölgede 1999 yılı için varyasyon değeri 1° 54’ E verilmiştir. Yıllık değişim değeri, 1’ E dir. (2005) Teknenizin deviasyon tablosu aşağıdadır. Buna göre pusula rotanız ne olmalıdır? (En yakın tam deviasyon değeri kullanılacak)

215 - 2 ??

 

24. Kadırga burnu fenerini manyetik pusulanızla 082° de kerteriz etmektesiniz. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılında varyasyon degeri 2°55’ E verilmiştir.Yıllık değişim 1’E dir. Deviasyon “0” dır. Harita üzerine plotlayacağınız gerçek kerteriz değeri nedir? (2006)

85 01

25. Bölgenizde dogal sapma degeri 3°E, bulundugunuz rotada yapay sapma degeri ise 2°E’dir. Gitmek istediğiniz noktaya çizdiğiniz rota degeri 245° ise, manyetik pusulanızda kaç dereceye gitmelisiniz?

240

26. Manyetik pusulanızla 165° rotasına seyretmektesiniz. Bu bölgedeki doğal sapma degeri, 1993 yılında 2°32’ E ve yılda 2’ E de gisim degeri verilmistir. Bu rotadaki yapay sapma degerimiz 3° W olduğuna göre hakiki rotamız nedir? (2005)

165

27. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz. ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir?

63

28. 1/25 000 ölçekli haritada 4 cm ölçülen bir mesafe aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

1 km

29. Cayro pusula ile mıknatıslı (manyetik) pusula arasındaki fark nedir?

Cayro pusula gerçek kuzeyi gösterir

30. Bir teknenin süratini veya belli bir sürede kat ettiği mesafeyi ölçmek için kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?

Hız ölçer, parakete

31. Bir halat ve ucuna baglı kurşun bir agırlıktan oluşan, deniz derinliğini ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

_skandil

32. Parakete nedir ?

Sürat ölçmeye yarayan sistem

33. Görüs şartlarının kısıtlı oldugu gece, sis gibi durumlarda radarı olan diğer tekneler ve özellikle gemiler tarafından radar ekranında görülmeyi sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

Radar reflektörü

34. Sığ sularda, liman, marina, barınak, dogal liman, haliç, kanal giris-çıkıslarında seyir bölgesinin hangi ölçekli haritasını kullanmalıyız?

Portolon 1/5000

35. Kıyı Seyri nedir?

0-7 mil içinde yapılan seyir

36. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde dörtgen tepelik bulunan kırmızı renkli bir şamandıra gördünüz. Ne yaparsınız?

İskelenize alın

359. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde üçgen tepelik bulunan yesil renkli bir samandıra gördünüz. Ne yaparsınız?

Sancagınıza alın

37. _stanbul Boğazından Marmara Denizi’ne çıkmaktasınız (asagıdaki sekilde, yesil tekne). _skele bas omuzluğunuzda kalan yesil renkli şamandıraları hangi tarafınızda bırakarak yola devam edersiniz?

_skele

38. Tepeliği, uçları yukarı dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?

Kuzeyden geç

39. Tepeliği, tabanları bir birine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?

Doğudan geç

40. Tepeliği, uçları aşağıya dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?

Güneyden geç

41. Tepeliği, uçları birbirine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir?

Batıdan geç

42. Altındaki veya çok yakınındaki bir tehlikeyi gösteren ve bulunduğu noktaya neta bir mesafeden geçilmesi gereken tehlike şamandırasının haritadaki simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

çizgi ve iki nokta üst üste

43. Tecrit edilmiş su şamandıralarının tepeliklerinin şekli ve ışık karakterleri nedir?

Yuvarlak, beyaz grup çakarlı ışık

44. Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği nasıldır?

Kırmızı ve beyaz

45. Haritada karakteri FlR3s10m6M olarak verilmiş fenerin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (Marmara Adası, balıkçı barınagı giris feneri)

Flaşörlü, kırmızı, 3 saniye söünk kalan, tek çakma yapan, 10 metre yüksekliğinde 6 milden görülebilen

46. 10 saniyelik periyot içinde iki kere beyaz çakan, denizden ondört metre yüksekte ve sekiz milden görünen fener haritada nasıl gösterilir? (_zmir- Güzelbahçe feneri)

Fl(2) 10s 14m 8M

47. Kaş limanı batısında Bucak denizine gireceksiniz, giriş feneri haritada FlWRG10s14m5- 3-3M olarak verilmiştir. Anlamı nedir?

Grup çakarlı, beyaz – kırmızı – yeşil renkte ışık veren, 10 saniye sönük kalan, 14 metre yüksekliğinde, beyaz 5 milden, kırmızı ve yeşil ise 3 milden görünen fener

48. Nara burnuna yaklaşırken, burun sığlığındaki fenerin on saniyelik periyot içinde iki kere yeşil çaktıgını gördünüz. Bu fener haritada nasıl gösterilmiştir?

Fl(2) G 10s

49. (Fl WR 5s20m15-11 M) özelliklerine sahip bir fener normal şartlarda kaç milden görülür?

Beyaz 15, kırmızı 11 milden

50. (Fl G3s10m 5M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir?

çakarlı yeşil 3 saniye sönük kalan 10 m yüksekliğinde 5 milden görünen

385. (Fl WR 5s 20m 5-3M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir?

çakarlı beyaz ve kırmızı 5 saniye ısık veren 20 metre yüksekliğinde 5 milden beyaz 3 milden kırmızı ışığı görünen

51. 270° rotasına ilerlerken, bir feneri hakiki 260° kerteriz etmektesiniz; bu fenerin nisbi kerterizi nedir?

İskele 10

52. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir?

Rota

53. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır?

0, 180, 90, -90

54. _ki kerterizle mevki koyma yöntemindekesin mevkinin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır?

90 (30 - 150 arası olabilir)

55. çapraz üç kerteriz yöntemiyle mevki koyarken, mevkinin kesin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır?

60 – 120 arası, üçgenin alabildiğine küçük olması

56. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir?

Sağ tarafında

57. Trafik ayırım bölgesinin kullanım sınırlılıklarına göre hangi durumdaki tekneler bu bölgelere giremezler?

20 metreden küçük tekneler ile yelkenli tekneler

58 Boyu 20m.den az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır?

Trafik ayırım bölgesine giremez

59. Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçmek zorunda olan bir tekne nasıl geçecektir?

Dikine ve en hızlı şekilde geçiş yapan tekneleri engelemeden geçiş yapar

60 Yelkenli bir tekne, hangi durumda kuvvetle yürütülen tekne sayılır ?

Yelkenleri açık motorla seyrettiği zaman

61. Seyir fenerleri ne ise yarar ?

Gün batımından doğuşuna kadar veya sisli havalarda teknelerin kullandığı ışık sistemleridir

62 Yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket eder?

Uygun manevra ile tehlikeyi önlemelidir

63. Yelkenle seyrediyorsunuz, yedekleyen bir tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız?

Yol verilir ve açıktan geçilir

64 Gündüz, yelkenle seyrediyorsunuz; sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız?

Balıkçı teknesi, yol verirsiniz

65. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde bir birlerine yaklaşmaları durumunda, hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır?

Diğer teknenin iskelesini gören

66. Aşağıdaki sekilde biri yelken (yesil), digeri motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadır. Motorlu tekne nasıl hareket etmelidir?

?? Yelkenli tekneye yol vermelidir

67. Hangi hallerde ''yetişen tekne '' sayılırsınız ?

Diğer tekneye pupadan yaklaşan tekne yetişen teknedir.

68. Gece yelkenle seyrederken pruvanızda gördüğünüz beyaz bir fenere doğru yaklaşmaktasınız, ne yaparsınız?

Yetişen teknesiniz yavaşlayın

69. Denizde çatışmayı önleme Kuralları gereğince, pruva pruvaya gelen motorlu tekneler nasıl davranırlar?

Dümeni sancağa kırarlar

70. Gece, teknenizle motor seyrindesiniz; açık sularda, silyon ve borda fenerlerini birlikte gördüğünüz bir tekneye yaklaşmaktasınız? Ne yaparsınız?

Dümen sancağa kırılır

71. Rüzgarı farklı bordalardan kullanan iki yelkenli tekne çatışma tehlikesinde ise hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır?

Diğerinin iskelesini gören yol verir

72. Rüzgarı aynı bordadan kullanan iki yelkenli tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşıyorlarsa, hangi tekne yol verecektir?

Rüzgarüstünde olan tekne yol verir

73. Gece, yelkenle seyretmektesiniz; sancak bordanızda, iskele borda ve silyon fenerini gördüğünüz bir tekne ile çatışma pozisyonuna girdiniz. Ne yaparsınız?

Yol verin

74. Gece, rüzgarı iskele bordadan alarak yelkenle seyretmektesiniz; sancak bordada bir teknenin iskele borda fenerini gördünüz. Ne yaparsınız?

Yol verin

75. Silyon feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür ?

Beyaz ve 225 derece

76. Pupa feneri teknenin neresinde bulunur, hangi sektörden görünür?

Pupasında 135 derece

77. Sancak borda feneri ne renktir ve hangi sektörden görünür?

Yesil ve 112.5 derece

78. _skele borda feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür?

Kırmızı ve 112.5 derece

79. üzerinde yol bulunan, boyu yedi metreden uzun yelkenli tekne gece hangi fenerlerini gösterir?

Silyon, borda, pupa fenerleri

80. üzerinde yol bulunan, boyu yedi metreden kısa, yelkenli veya kürekli bir tekne hangi fenerleri göstermek zorundadır?

Borda ve pupa fenerleri

81. Boyu 50 m.den kısa, üzerinde yol bulunan motorlu tekneler hangi fenerleri göstermek zorundadır?

Silyon, borda, pupa fenerleri

82. Boyu 50 m.den uzun, üzerinde yol bulunan motorlu tekne, borda, silyon ve pupa fenerleri dısında hangi feneri gösterecektir?

İkinci silyon feneri

83. Boyu 50m.den kısa demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar?

360 derece beyaz fener

84. Boyu 50 m.den uzun demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar?

2 adet 360 derece beyaz fener

85. Dikey bir dogru üzerinde iki kırmızı fener gösteren tekne asagıdakilerden hangisidir?

Karaya oturmuş

 

86. Boyu 50m.den kısa karaya oturmuş bir tekne gece hangi fenerlerini gösterir?

Dikey doğrultu üzerinde iki kırmızı fener

87. Ağ balıkçılıgıyla uğraşan, üzerinde yol bulunan bir teknenin fenerleri iskele bordadan aşağıdaki şekillerden hangisine uygun görünür?

üst yeşil alt beyaz son kırmızı

88. Pruvanızda dikey doğrultuda iki kırmızı fener ve borda fenerleri yanan bir tekne gördünüz; bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Kumanda altında olmayan tekne

89. Dikey bir dogru, üzerinde her yönden görünür üste kırmızı, altta beyaz, iki fener gösteren tekne, asagıdakilerden hangisidir?

Ağ balıkçılığı yapan üzerinde yol olmayan tekne

90. Borda ve Pupa fenerlerine ilaveten, dikey bir doğru üzerinde, her yönden görünür üste yesil, altta beyaz fener gösteren tekne, aşağıdakilerden hangisidir?

Trol yapmakta olan üzerinde yol olan tekne

91. Sis, pus gibi görüşün kısıtlı olduğu hallerde 12 m. den küçük tekneler nasıl ses işareti verirler?

İki dakida bir ses işareti verirler

92. çatışma pozisyonunda olduğunuz bir tekneye karşı yol hakkına sahipsiniz. Yol verecek tekne, çatışma noktasına yaklaşmanıza ragmen çatışmadan kaçınacağını gösteren manevrayı yapmamaktadır, hangi ses işaretiyle uyarırsınız?

Bir uzun düdük

93. Marina içinde, aynı anda manevra yaptığınız bir tekne, muhtemel bir çatışmayı engellemek için bir kısa düdük işareti vermiştir. Anlamı nedir?

Rotasını sancağa çevirecektir

94. Deniz trafiginin yoğun olduğu bir bölgede rotanızı iskeleye değiştirmek istiyorsunuz. Bu niyetinizi diğer teknelere nasıl belli edersiniz?

İki kısa düdük çalar

95. üç kısa düdük ne anlama gelir?

Tornistan yapıyorum

96. Bir uzun düdük süresi kaç saniyedir?

4 – 6 saniye

 

97. Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir?

Bir saniye

98. Gündüz demirli bir tekne görünür bir yerinde hangi işareti göstermelidir?

Siyah küre

99. Gündüz yelkenle birlikte motor kullanarak seyreden yelkenli bir tekne hangi işareti göstermelidir?

Sivri ucu aşağıya dönük siyah koni

100. Kumanda altında bulunmayan bir tekne gündüz hangi işareti gösterir?

İki siyah küre

101. Karaya oturmuş tekneler gündüz hangi işareti gösterirler?

üç siyah küre

102. Sivri uçları birbirine bakan iki koni gösteren tekne, aşağıdakilerden hangisidir?

Balıkçı

ADB - Güvenlik ve Yedekleme

 

   

1. çok yakınınızdaki bir tekneden “tehlike” çağrısı aldınız. Yasal sorumluluğunuz nedir?

Yardım etmek zorunluluktur.

2. Bir tehlike durumunda, tekne kurtarma işlemiyle ilgili olarak size yardıma gelen tekne kaptanıyla hangi hukuksal durumu mutlaka karara bağlamalısınız?

Yardım karşılığı maddi bir isteği olup olmadığını karara bağlamak gerekir.

3. Kötü hava şartlarında güvertede çalışırken aşağıdaki hangi teçhizatı mutlaka kullanmalıyız?

Can emniyet halatı

4. Denize Adam Düşmesi durumunda, çevredeki tekneleri uyarma amacıyla işaret şamandırasının ucunda hangi harf sancağı takılı olmalıdır?

O (Oscar)

 

5. Deniz trafiğinin yogun olduğu bölgelerde gündüz vakti “Denize Adam Düştü” durumu diğer teknelere nasıl duyurulur?

Ses ve ışık ile ikaz, telsiz ile bildirmek, deniz adam düştü (oscar) sancağı toka etmek

6. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır?

Vites boşa alınır.

7. 080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan denize adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye gelince, dümeni ters alabandaya basarak kurtarma rotasına girersiniz?

140 derece

8. 180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz?

120 derece

9. Gece vakti “Denize Adam Düştü” durumlarunda hangi tip can simidi kullanılır?

Işıklı can simidi

10. çatışma halinde ilk yapılması gereken nedir?

önce can emniyeti sağlanır sonra teknenin su yapıp yapmadığı kontrol edilir.

11. çatışma sonrası, suyu kesmek için gerekli önlemleri aldıgınız halde batma ihtimaliniz varsa ne yapılmalıdır?

Ne kadar zaman teknenin yüzmeye devam edeceği hesaplanır.

12. Karaya oturmuş bir tekne, oturulan bölge hakkında hiç bir bilgi elde edilememişse, öncelikle hangi yönde yüzdürülmeye çalışılmalıdır?

Oturduğu yönde (tornistan yaparak)

13. Karaya oturmuş bir teknenin, yardım almadan tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle sağlanabilir?

Motorla, ağırlığı bir tarafa vererek, ağırlığı azaltarak

14. Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması halinde, üzerinde ne kadar yol olmalıdır?

Dümen dinleyecek kadar bir yol

15. Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır?

Kıç demiri atılmalıdır

16. Yedeklemeyi kim kontrol eder?

Yedeklenen tekne kaptanı kontrol eder.

17. Yedekleme sırasında yedek halatı hangi pozisyonda olmalıdır?

Terazilenmiş olmalıdır.

18. Yedek halatı tekne üzerinde nereye volta edilmelidir?

Kurtağzı, koç boynuzu ve vinçe

19. Yedekleme sürati ne olmalıdır?

Gövde sürati kadar, su hattı boyuna göre

ADB - Mevzuat

 

   

1. Tekneniz yanmakta ve batma ihtimali var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?

Mayday

2. Tekneniz hareketsiz kalmış durumda, çekiciye ihtiyacınız var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?

Pan Pan

3. Tehlike ve Aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız?

Mevkii

4. Yürürlükteki kanun geregince “denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun ‘Gemi’ denir. Buna göre, amatör denizcilerin kullanacakları hangi tip tekneler, denizde çatma, çatışma ve can kurtarma durumlarında “gemi” olarak değerlendirilecektir.

Yelkenli ve/veya motorlu

5. Yola çıkmadan önce, teknenin yola ve denize elverişli olmasından, yolculuk için gerekli belgelerin ve emniyet teçhizatının tam olmasından kim sorumludur?

Kaptan

6. Kaptanın tutmakla yükümlü oldugu gemi jurnalı (logbook) hangi sürelerde tutulmalı ve hangi bilgileri içermelidir?

Hergün tutulamalı ve önemli olaylar kaydedilmelidir

7. Seyirde olan kazalar tarih, saat ve mevki belirtilerek bütün ayrıntılarıyla rapor haline getirilir. Bu raporun yazılmasından kim sorumludur?

Kaptan

8. çatısan gemi kaptanlarının görevleri nedir?

Tekneleri birbirlerine yardıma ihtiyaçları olmadıgına kanaat getirene kadar olay yerinde kalmalıdırlar.

9. Kaptanın, denizde karşılastığı “can tehlikesine uğramış” kişilere karşı sorumluluğu nedir?

Elinden gelen her yardımı yapmaya zorunludur

10. Başka bir tekneden imdat işareti alan bir tekne kaptanının sorumluluğu nedir?

Yardıma bütün hızı ile gitmek durumundadır.

11. Seyir emniyetini tehlikeye düşürecek cisimler veya 10 kuvvet üstünde fırtına ile karşılaşan tekne kaptanının sorumluluğu nedir?

En yakındaki gemilere ve limana bildirmek durumundadır

12. özel tekneler, Türk karasuları içinde hangi belgeyle seyahat ederler?

özel Yat / Tekne Kayıt Belgesi ile

13. Amatör denizcilerin kullanacağı “özel tekneler” hangi makam tarafından kayıt altına alınır?

Liman Başkanlıkları tarafından

14. özel Tekne/Yatlar için yurt dışına çıkışta hangi belge düzenlenir.

Transitlog

15. Gemilerin neden olduğu deniz kirliliginin önlenmesi için yapılan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

MARPOL

16. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu Yönetmeliği’ne göre, hangi tip deniz araçları Marpol sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür.

400 grostondan büyük gemiler ile 400 grostondan küçük ama 15 kişi taşıyan tekneler

17. Amatör denizcilerin kullandığı özel tekne ve yatlarda hangi tip sular, Marpol anlaşması hükümlerine göre pis su sınıfına girer?

Lağım suyu

18. Marpol’e göre evsel katı atık sınıfına giren çöplerimiz, özel Alan kabul edilen Akdeniz’de, en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir?

12 mil

19. Yiyecek atıklarımız Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz?

12 mil

20. Marpol’e göre plastik maddeler, sentetik halatlar, plastik çöp torbaları en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir?

Hiçbir zaman atılamaz

21. İçine az miktarda yag ve yakıt karısmıs sintine suyumuzu, Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize boşaltabiliriz?

12 mil

22. Akdeniz içinde seyrederken teknede biriken çöplerimizi ne yapmalıyız?

Atık kabul tesislerine bırakmalıyız

ADB - Yangın

   

   

1. Bir yangının meydana gelmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?

Oksijen, yanıcı madde, kıvılcım

2. Aşağıdakilerden hangisi teknede yangın nedenlerindendir?

Motorun aşırı ısınması
Elektrik tesisatındaki aksaklıklar
Eksoz borusunun iyi yalıtılmaması
Kaynak sırasında oluşan kıvılcım
Akü başlarından oluşabilecek kıvılcım
Metal parça kesilirken çıkan kıvılcım
Sigara içmek
Açık ızgara yapmak
Aşırı sıcaklarda teknenin havalandırılmaması
Yemek yapma sırasına oluşan kıvılcım

3. Teknelerde yağ ve yakıtın sebep olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

Sintinenin ve motor çevresinin temiz tutulması gerekir

4. Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden olmaması için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir.

Gaz tüplerinin iyi havalanan yerlerde sıkıca kapalı tutulması gerekir

5. Teknelerde elektrik arızalarının neden olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir?

Acemice yapılan ilavelerden kaçınılması, elektrik kablolarının eskiyenlerinindeğiştirilmesi

 

6. Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?

Yangın ihbarında bulunulması ve teknenin yavaşlatılması, rüzgarın tekneye en az zarar verecek yerden alınmaya gayret edilmelidir.

7. Güvertede sancak kıç omuzluktaki dolap içinde muhafaza etiğiniz yedek benzin bidonunuz devrilmiş ve içindeki çok az miktardaki yakıtın tamamı dolap içine dökülmüştür. Misafirlerinizden birinin sigarasından rüzgarın kopardığı bir ateş parçası, dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç üstünde yangına neden olmuştur. Yangına taşınabilir söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi manevrayı yaparsınız?

Yavaşlayarak tekneye rüzgarın pruvadan gelmesini sağlamak gerekir.

 

8. Güvertede çıkan yangında ,gerekli manevra yapıldıktan sonra, yanan malzeme denize atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir?

Yangın söndürücü ile veya yangın battaniyesi ile

9. Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale edilmelidir?

Hava akımı önlenir, yangın battaniyesi veya yangın söndürücü ile müdahale edilir.

10. Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik tesisatı yangınlarına aşağıdaki hangi malzemeyle müdahale edilmez?

Deniz suyu ile müdahale edilmez.

11. Yangın battaniyesi, yangın başladığında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Bu hangi amaçla yapılır?

Hava ile teması kesmek için

12. Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı

13Teknelerde çıkabilecek elektirik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

Karbondiyoksitli

14. Yangın Söndürme Cihazlarını, farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Doğru tipte söndürücüyü belirtilen tipte yangına karşı kullanmak gereklidir.

15. Yangın söndürücülerin bakıma gönderilmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmelidir?

6 ayda bir bakım yaptırılmalıdır

ADB - Motor ve Elektrik

 

   

11. Motorların yardımcı sistemlerini sayınız.

Yağlama sistemi
Soğutma sistemi
Yakıt sistemi
Egzoz sistemi
Güç aktarma sistemi
Dişli kutusu, şaft ve pervane
Gaz ve vites kolu

2. Prospektüsünde 10 Kw güç ürettigi belirtilen bir motor kaç Beygir Gücündedir (BG)?

13.60 BG

3. İki zamanlı dıstan takma bir motorun yakıtına, hangi katkı maddesi, hangi oranda katılmalıdır?

Yağ, 1 e 100 oranında

4. Dolaysız (direkt) soğutmalı bir motorun gövdesinde dolaşan sıvı hangisidir?

Deniz suyu

5. Ekonomik seyirde motor devir saati motorun azami devrinin yüzde kaçı mertebesinde olmalıdır?

%50 - %70 arasında

6. İdeal (azami degil !) seyir hızına motor devrinin yüzde kaçında ulasılır?

%80

7. Bir tekne dişli kutusunda (şanjıman) hangi konumlar seçilebilir?

İleri, boşve geri

8. Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları yakıt cinsi dışında, ayıran belirleyici özellik nedir?

Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur
Buji benzinli motorlarda bulunur

9. Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne pervanesinde de alabilir miyiz?

Bir kısmı alınabilir

10. Motor kontrol panosunda bir uyarı ısıgı yandığında ve sesli uyarı duyulduğunda ilk yapılması gereken nedir?

Motor en düsük devre alınmalıdır

11. Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen boşalana kadar tüketmek doğru mudur?

Hayır

12. Bir motorda bulunabilecek, bakımı ve belli aralıklarda değiştirilmesi gereken tüm filtreleri sayınız.

Hava, yakıt, yağ

 

13. Dört zamanlı bir dıştan takma motorun yağlaması nasıl gerçeklesir?

Yağ kartelinden

14. Hem içten hem dıştan takma motorlarda herhangi bir göstergeye bakmadan sogutma sisteminin düzgün çalıştığını kabaca hangi şekilde kontrol edebiliriz ?

Egzoz çıkışından çıkan su kontrol edilerek

15. Bir Dizel motorlu teknede depodaki yakıt miktarının sınırlı ve varılmak istenen limana ulaşmak için yeterli olamayabileceğini tespit ettiniz. Zamansal bir sıkışıklığınız yok. Nasıl bir seyir şekli izlersiniz?

%50 devirde

16. Yelken seyrinde katlanır pervane;

Su sürtünmesini azaltacağı için teknenin hızı artar

17. Dıştan takma motorların ilk çalıştırılmasında hangi emniyet önlemleri alınmalıdır ?

Vites bosa alınmalı, durdurucu mekanizma bilkligi
Takılmalıdır

18. Salmastra ne ise yarar ?

Kovan çıkışında su sızdırmazlık için kullanılır

19. Yakıt buharının bir kıvılcım etkisiyle patlama yaratma tehlikesi açısından bir teknede hangi tipte içten takma motorlar en çok dikkat gerektirirler?

Benzinli

20. Teknelerde en çok rastlanan egzos sistemi ne şekildedir ve hangi parçalardan oluşur?

Manifolt, su kapanı, susturucu, deve boynu

21. Motorun çalısması için ilk hareketi sağlayan yardımcı donanım hangisidir?

Marj motoru

22. Benzin ve Dizel motorunu kullandıkları farklı yakıtlar haricinde ayıran temel özellik:

Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur
Buji benzinli motorlarda bulunur

23. Motor yağına yataklık yapan ve motorun iç kısımlarını harici etkilerden koruyan motor parçasına ne ad verilir?

Kartel

24. Motorlarda soğutma sistemi kaç çeşittir?

İki (direkt, dolaylı)

25. Motorunuzun kontak anahtarını çevirdiniz ve marşa bastınız; her hangi bir hareket olmadı, bu durumda önce nereyi kontrol edersiniz?

Akü

26. Seyir halindeyken aniden oluşan bir
vibrasyonda ilk bakılacak nokta neresidir?

Motor

27. Motorunuz çalışma anında egzostan mavi renkli duman atıyorsa bunun anlamı nedir?

Yağ yakması

28. Motor yagının görevi asagıdakilerden hangisidir?

Hareketli parçaların aşınmasını önler

29. Dizel motorların yakıt sisteminde, seyir öncesi yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Isıtma

30. Motorla seyirde sırasında, dolaylı soğutma yapan motorunuz egzostan su attığı halde hararet göstergesi aşırı yükselmiş ve sesli uyarı vermeye başlamıştır. Arıza hangi sistemtedir?

Dolaylı soğutma sisteminde

31. Kötü havada motorla seyrediyorsunuz; motorunuz birden durdu. Yakıt deponuzda çok az yakıt bulunmaktadır ve arızanın yakıt sisteminden kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Arızanın sebebi ne olabilir?

Yakıt filtresinin tıkanması

32. Motorda güç kaybı gözlemlediniz ve seyir sırasında egzostan siyah dumanlar çıkmaktadır. Arıza ne olabilir?

Yakıt yanmadan çıkıyor

33. Disli Kutusunun (Sanjıman) ömrünü uzatmak için hangi hususa dikkat edilmelidir?

Yağ seviyesinin uygun olması, ileri – geri geçişlerinde bekleyerek geçiş yapılaması

34. Tekne elektrik sistemleri kaç volt gerilimle çalısır

12 V

35. Teknenizdeki tüm elektrikli cihazların 24 saat içinde toplam 30 Ah tükettigini hesapladınız. Teknenizin aküsünün (veya akü gruplarının) ertesi gün bile motoru çalıştırmak için yeterli kapasitede olmaları için toplam güçleri en az kaç Ah olmalıdır?

En az 75 - 90 Ah

36. 12 Voltluk bir aküden hangi noktaya kadar elektrik alınabilinir ?

12.8 ile 11.6 volt arası

37. Boşalmış bir akü teknede nasıl ve hangi yöntemlerle şarj edilebilir?

Diğer bir (yedek) akü ile motor çalıştırıldıktan sonra akü sisteme bağlanır ve şarj dinamosundan gelen enerji ile şarj edilir.

38. Basit bir tekne elektrik sisteminin ana parçalarını sayınız.

Akü, kablolar, kumanda panosu, sigorta ve otomatlar, fenerler, aydınlatma, ırgat, pompa, marş motoru, telsiz ve diğer elektronik aletler.

39. Geliştirilmiş ve emniyetli bir tekne elektrik sistemi ne şekilde kurulmuş olmalıdır?

Sigortalarla gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve kumanda tablosu ile kontrol edilecek sekilde

40. Teknede akülerin kapasite ve sarj durumu ne şekilde takip edilebilir ?

Voltmetre ile

41. Güvenilir bir elektrik tesisatında kullanılan kablolar nasıl seçilmiş olmalıdır?          

Kalaylı ve marin tipi olmalıdır

42. 12V veya 24 V’luk tekne elektrik sistemi zayıf akımla çalıstığından herhangi bir tehlike yaratır mı?

İnsan sağlığını etkilemez ancak yangın çıkmasına sebebiyet verebilir

43. Eriyen tipte sigortalar, otomatlı sigortalara göre hangi avantaj ve dezavantajlara sahiptir?

Otomatlarda sigorta değişimi gerekmez sadece bir düğmeye basarak tekrar devreye alma gerçekleşebilir. Sigortalar ucuzdur

 

44. Jelli akülerin ‘’sulu akü’’ denen asitle doldurulmuş akülere göre avantajları nedir?

Jelli aküler kendi kendilerine deşarj olmazlar ve gaz çıkarma problemleri yoktur, akmadan her açı ile kullanılabilirler

45. Teknede elektrikli sintine pompası varsa, en uygun bağlama sistemi nedir?

Bir kumanda panosu üzerinden ve alarmlı olarak bağlanması uygundur

46. Tekneden ayrılırken elektrik sistemi ile ilgili alınacak en iyi tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

Gereksiz tüm elektrikli cihazların kumanda
tablosundan kapatılmış oldukları kontrol edilir.
çok uzun süre ile tekneden ayrılınacaksa akülerin
tam şarjlı olduğu ve tüm elektrikli sistemlerin
kapalı olduğu tespit edilmeli, mümkünse periodik
olarak motor veya başka bir kaynaktan şarj işlemi
yapılmalıdır.

47. Simsekli fırtınalarda ve yıldırım tehlikesinde tekne ekibi hangi tedbirleri almalıdır?

Metal aksamdan uzak durulmalıdır, hassas elektronik cihazlar sistemden çıkarılmalıdır

48. Teknede kullanım veya tamirat için karadan alternatif akım elektrik alınması gerekirse ne yaparız?

Tekne üzerindeki soket (priz) ve uygun bir kablo ile kıyıdaki tesisata baglanılır

49. Elektrik panomuzda, basit, camlı eriyen tip sigortalar bulunuyorsa; yandıklarında ne yapılır?

Aynı kapasitede olan yenileri ile degistirilir

50. Sulu tip akü teknede nereye yerlestirilmelidir?

Kuru ve düz bir yere, fazla sarsıntı olmayacak ve teknenin sallanmalarından en az etkilenecek şekilde yerlestirilir

51. Akü gözleri kapaklı ve açılabiliyor ise bakımı için ne yaparsınız?

Gerekli miktarda saf su eklenir